Zoek

Privacy

Privacy

 
Babytheek Leuven respecteert jouw privacy. Daarom behandelen we persoonlijke informatie altijd vertrouwelijk en volgens de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming ('AVG' of ‘GDPR’).
 

Hoe komen mijn persoonsgegevens bij Babytheek Leuven terecht?

Persoonsgegegevens zijn gegevens waarmee je iemand kan identificeren. Er zijn 2 soorten:

  • Algemene gegevens: naam, adres, telefoonnummer, mailadres, IP-adres, rijksregisternummer ...
  • Gevoelige gegevens: info over seksuele geaardheid, etnische herkomst, religie, politieke overtuiging ... Deze gegevens vragen extra beveiliging.

Als je gebruik maakt van diensten of producten van Babytheek Leuven, hebben we vaak persoonsgegevens van jou nodig. Die geef je ons door je te registreren als lid.

 

Waarvoor worden mijn persoonsgegevens gebruikt?

We gebruiken je persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor we ze kregen.

  • Heb je ons je naam en adres gegeven om je te in te schrijven als lid van Babytheek Leuven? Dan gebruiken we jouw gegevens alleen om na te gaan dat jij de persoon bent die de gereserveerde materialen komt ophalen. Jouw emailadres en telefoonnummer gebruiken we je om je op de hoogte te houden van jouw reservatie en de verdere opvolging ervan.

Willen we jouw gegevens ook voor iets anders gebruiken, dan vragen we eerst jouw toestemming. Je kan die toestemming op elk moment intrekken.

 

Worden mijn gegevens doorgegeven aan anderen?

We geven je gegevens niet door aan anderen, tenzij dat nodig is voor de dienstverlening bv. voor een activiteit die in samenwerking wordt georganiseerd, of dat wettelijk verplicht is.  

 

Hoelang worden mijn persoonsgegevens bijgehouden?

We bewaren jouw gegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor we ze kregen. Daarna worden persoonsgegevens vernietigd. 

 

Hoe kan ik mijn persoonsgegevens inkijken, verbeteren of verwijderen?

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te kijkenaan te passen of onder bepaalde voorwaarden te verwijderen. Je kan ook een kopie aanvragen.

Mail je aanvraag naar babytheek@huisvanhetkindleuven.be. Je krijgt binnen 1 maand een antwoord.

 

Mag Babytheek Leuven mijn foto gebruiken?

  • Namen we een portretfoto van jou? Dan vragen we eerst toestemming om die te gebruiken. Je kan op elk moment die toestemming intrekken.  
  • Foto's van publieke personen (bv. politici), een mensenmassa of op publieke plaatsen mogen we zonder toestemming gebruiken voor neutrale boodschappen

 

Wat met wijzigingen in ons privacybeleid?

We toetsen ons beleid over persoonsgegevens regelmatig aan de wetgeving. Daarom is het mogelijk dat we onze privacyverklaring in de toekomst aanpassen. De wijzigingen zijn geldig vanaf het moment dat ze op deze website gepubliceerd zijn. 

 

Hoe kan ik een datalek melden?

Er is een datalek als persoonsgegevens:

  • Gestolen of kwijtgeraakt zijn (bv. USB-stick in de trein verloren)
  • Niet correct verwerkt zijn (bv. bewaard zonder medeweten of toestemming van de betrokkene)
  • Ingekeken of bewerkt worden door mensen die dat niet mogen
  • Langer bewaard worden dan nodig of afgesproken, zonder toestemming van de betrokkene

Denk je dat er bij Babytheek Leuven een datalek is? Meld het ons! 

 

Hoe kan ik klacht indienen?

Heb je een klacht over de verwerking van je persoonsgegevens?Meld het ons
Je kan ook klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA). 

 

Vragen?

Jouw persoonsgegevens worden verwerkt door:
vzw Huis van het Kind Leuven - Professor Van Overstraetenplein 1 - 3000 Leuven

Heb je vragen over de bescherming van je persoonlijke gegevens?
Contacteer ons:

Babytheek Leuven

Filters
Sort
display